აგრო კომპლექსი

ბადიაური აგროკომპლექსი

კომპანია უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესყიდვას, გადაზიდვას, დაფასოება-დახარისხებას და მის მიწოდებას მომხმარებლამდე, როგორც ბადიაურის სავაჭრო კომპლექსში, ასევე პირველ ეტაპზე დედაქალაქში, ხოლო შემდეგ სხვა ქალაქებშიც;

0
ჰექტარი
0
სათესლე ჯიში
0
წლიანი გამოცდილება
0
ტრაქტორი